Pedagogiska magasinet

Redaktionellt

Pedagogiska magasinet är Sveriges största forskningstidskrift på utbildningsområdet och ett forum för pedagogisk debatt, forskning och utbildning. Den ska skapa intresse, väcka nya tankar och vidga perspektiven

Målgrupp

Lärarförbundets medlemmar, lärare, lärarutbildare, pedagoger, skolledare, beslutsfattare, tjänstemän och politiker inom hela utbildningsområdet.

Upplaga 226 600 ex. (TS 2018)

Utgivning

4 nummer/år.

Webb

Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb. Digital annonsering även möjlig på lektionsbanken.se samt nyhetsbrev.

Hämta annonsprislista 2019 här.

Ladda ner Lärarsyftet 2019.

NummerUtkommerBokning senastMaterial senast
11/24/110/1
28/54/411/4
320/922/829/8
422/1124/1030/10
Uppslag
398 x 240 mm
Utfallande:
420x265 mm + 3 mm skärsmån
1/1-sida
183 x 240 mm
Utfallande:
210x265 mm + 3 mm skärsmån
1/2-sida
183 x 117 mm

1/2-sida
88 x 240 mm
68 400:-39 100:-23 800:-23 800:-
1/3-sida
183 x 78 mm
1/4-sida
88 x 117 mm
1/4-sida
183 x 59 mm

1/8-sida
88 x 59 mm
15 400:-14 100:-14 100:-8 900:-

Övriga priser

Omslag 3    43 200:-

Omslag 4    45 900:-
Format: 183 x 215 mm, Utfallande 210 x 225 mm + 3 mm skärsmån på sidorna samt i underkant

Bilagor

1–25 g (hela upplagan) 1:00 kr/st, Testupplaga 30.000-50.000 ex 1:15 kr/st
Övriga vikter och upplagor enligt offert.

Min. format: A6 (105 x 148 mm)

Max. format: 205 x 260 mm

Hela upplagan eller selekterad på bl a geografi, kön och/elelr ålder. I priset ingår kostnad för ibladning och distribution.

Bilagan levereras senast 10 dagar före utgivningsdagen till Sörmlands Printing Solutions AB, Ankommande gods, Högmossevägen 7, 641 82 Katrineholm. Tel 0150-750 14. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

 

Annonsmaterial

Materialadress:
pedagogiskamagasinet@conmedia.se

Tekniska uppgifter:

Tidningsformat: 210 x 265 mm
Satsyta: 183 x 240 mm
Utfallande format: 210 x 265 + 3 mm skärsmån runt om
Raster: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: CMYK Europaskalan

Villkor

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsinförande ansvaras ej.

00