Tidningen Grundskolan

I Tidningen Grundskolan ingår även MiVidas läsare.

Målgrupp

Lärare i Grundskolan. Inkluderar även de lärare som tidigare fick MiVida, dvs lärare i Hem- och Konsumentkunskap samt Idrott och Hälsa.

Upplaga

31 000 ex.

Utgivning

6 nummer/år (3 nummer 2018 då den startades HT 2018).

Webb

Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb. Digital annonsering även möjlig på lektionsbanken.se samt nyhetsbrev.

Hämta annonsprislista 2018 här.

Hämta annonsprislista 2019 här.

NummerUtkommerBokning senastMaterial senast
125/923/830/8
226/1027/94/10
311/1212/1119/11
Uppslag
400 x 250 mm
Utfallande:
425x274 mm + 3 mm skärsmån
1/1-sida
185 x 250 mm
Utfallande:
215x275 mm + 3 mm skärsmån
1/2-sida
185 x 123 mm
1/2-sida
90 x 250 mm
1/4-sida
90 x 123 mm
19 700:-11 700:-8 100:-8 100:-5 600:-

Övriga priser

Omslag 2    12 700:-

Omslag 3    12 700:-

Omslag 4    13 700:-
185 x 220 mm Utfallande 215 x 245 mm + 3 mm skärsmån på sidorna samt i underkant

Bilagor

1–25 g (hela upplagan) 1:80 kr/st

26-50 g (hela upplagan) 2:10 kr/st

Min. format: A6 (105 x 148 mm)

Max. format: 210 x 270 mm

Bilagan levereras senast 14 dagar före utgivningsdagen till Lenanders Grafiska AB, Amerikavägen 6 B, 390 04 Kalmar. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

 

Annonsmaterial

Traffic: Maria Hamqvist, Lärartidningar Produktion AB, tel 08-737 67 36, e-post: annons@larartidningar.se.

Lämna material via den materiallänk som skickas i samband med bokning. Du kan också lämna färdigt material som PDF på vår materialinlämning. Där finns även materialspecifikationen och inställningsfiler att hämta.

Ofullständigt annonsmaterial som ska sättas skickas till: annons@larartidningar.se

Eventuellt layout- och originalarbete debiteras för minst 30 minuter (325 kr/halvtimme).

Tekniska uppgifter:

Tidningsformat: 215 x 275 mm
Satsyta: 185 x 250 mm
Utfallande format: 215 x 275 + 3 mm skärsmån runt om
Raster: 133 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: CMYK Europaskalan

Villkor

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsinförande ansvaras ej.

00