Gymnasiet

Redaktionellt

Yrkesutvecklande och inspirerande tidning för alla lärare i gymnasieskolan. Ny forskning och nyheter som berör läsarna varvas med yrkesnära reportage från klassrum och undervisningsplatser runt om i landet.

Målgrupp

Gymnasielärare i alla olika ämnen och på alla olika program.

Upplaga

8 000 ex.

Utgivning

6 nummer/år (TS 2018)

Webb

Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb. Digital annonsering även möjlig på lektionsbanken.se samt nyhetsbrev.

Hämta annonsprislista 2019 här.

Ladda ner Lärarsyftet 2019.

NummerUtkommerBokning senastMaterial senast
18/211/118/1
25/48/315/3
34/610/517/5
413/916/823/8
525/1027/94/10
613/1215/1122/11
Uppslag
398 x 247 mm
Utfallande: 410 x 265 mm + 3 mm skärsmån
26 100:-
1/1-sida
188 x 247 mm
Utfallande: 205 x 265 mm + 3 mm skärsmån
15 600:-
1/2-sida
188 x 120 mm
Utfallande: 205 x 135 mm + 3 mm skärsmån
9 400:-
1/2-sida
90 x 247 mm
Utfallande: 100 x 265 mm + 3 mm skärsmån
9 400:-
1/4-sida
188 x 60 mm

7 300:-
1/4-sida
90 x 120 mm

7 300:-

Övriga priser

Omslag 2    16 600:-

Omslag 3    16 600:-
188 x 247 mm Utfallande 205 x 265 mm + 3 mm skärsmån

Omslag 4    18 600:-
188 x 240 mm Utfallande 205 x 240 mm + 3 mm skärsmån på sidorna samt i underkant

Bilagor

1–25 g (hela upplagan) 1:45 kr/st

26-50 g (hela upplagan) 1:85 kr/st

Min. format: A6 (105 x 148 mm)

Största och/eller falsat format: 200 x 260 mm

Bilagan levereras senast 10 dagar före utgivningsdagen till Lenanders Grafiska AB, Amerikavägen 6B, 390 04 Kalmar, Tel. 0480-44 48 05. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

 

Annonsmaterial

Materialadress:
gymnasiet@conmedia.se

Tekniska uppgifter:

Tidningsformat: 205 x 265 mm
Satsyta: 188 x 247 mm
Utfallande format: 205 x 265 + 3 mm skärsmån runt om
Raster: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: CMYK Europaskalan

Villkor

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsinförande ansvaras ej.

ClientLärarförbundet
ProjectGymnasiet
00