Förskolan

Redaktionellt

Förskollärarnas branschtidning. Fokus på kompetensutveckling för lärare inom förskolepdagogik.

Målgrupp

Förskollärare i förskolan och förskoleklassen. Förskolechefer, skolledare och föreståndare i förskolan och skolan. Tidningen Förskolan skickas hem till över 60 000 förskollärare. Högskoleutbildade yrkesmänniskor med ett direkt inflytande över inköpen till förskolorna. 97% av tidningens läsare är kvinnor.

Upplaga

62 400 ex TS-upplaga (2018)

Antal läsare: 89 000 (Orvesto Konsument 2018:2)

Utgivning

8 nummer/år.

Webb & digitalt Nyhetsbrev

Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb och Förskolans digitala nyhetsbrev. Digital annonsering även möjlig på lektionsbanken.se samt Lektionsbankens nyhetsbrev.

Hämta annonsprislista 2019 här.

Teman 2019:
Nr 1 (16/1) – Rörelse
Nr 2 (27/2) – Genus
Nr 3 (3/4) – Leksaker lekmaterial
Nr 4 (15/5) – Likvärdighet
Nr 5 (7/8) – Kalas
Nr 6 (11/9)
Nr 7 (23/10)
Nr 8 (27/11)

Ladda ner Lärarsyftet 2019.

NummerUtkommerBokning senastMaterial senast
116/16/12-201711/12-2017
227/231/15/2
33/47/312/3
415/512/417/4
57/85/611/6
611/915/820/8
723/1026/91/10
827/1131/105/11
Uppslag
Utf. 420 x 278 mm + 3 mm skärsmån runt om
64 200:-
1/1-sida
180 x 244 mm
Utf. 210 x 278 mm + 3 mm skärsmån
runt om
35 300:-
2/3-sida
119 x 244 mm

24 000:-
1/2-sida
180 x 120 mm

21 400:-
1/2-sida
88 x 244 mm

21 400:-
1/1 1-spalt
42 x 244 mm

16 100:-
1/4-sida
88 x 120 mm
12 300:-
180 x 59 mm
12 300:-
Sidan 3
180 x 30 mm

6 800:-

Övriga priser

Omslag 2:    38 900:-

Omslag 3:    37 500:-

Omslag 4:    42 400:-
Utfallande: 210 x 248 + 3 mm skärsmån på sidorma och underkant

1–25 g: 1,05 kr/st, 26–50 g: 1,25 kr/st
Min. format: A6 (105 x 148 mm) Max format: 205 x 273 mm.

Bilagan levereras senast 10 dagar före utgivningsdagen till Sörmlands Printing Solutions AB, Ankommande gods, Högmossevägen 7, 641 82 Katrineholm. Tel 0150-750 14. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

Annonsmaterial

Materialadress:
forskolan@conmedia.se

Tekniska uppgifter:

Tidningsformat: 210×278 mm
Satsyta: 180×244 mm
Utfallande format: 210×278 + 3 mm skärsmån runt om
Raster: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: CMYK Europaskalan

Villkor

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsinförande ansvaras ej.