Chef & ledarskap

Redaktionellt

Yrkestidningen för chefer och ledare inom skola och utbildning med tips och fakta för den som leder en verksamhet som hanterar både stort humankapital och omsätter miljoner kronor varje år. Varierande och aktuella ämnen med allt det viktiga en skolledare behöver till stöd i sitt arbete.

Målgrupp

Skolledare, rektorer, förskolechefer och beslutsfattare inom förskola, grund- och gymnasieskola, högskola samt särskola, arbetsmarknadsutbildning och förvaltning.

Upplaga

7 300 ex (TS 2018)

Antal läsare 45 000
(Orvesto Konsument 2018:2).

Utgivning
6 nummer/år.

Webb

Komplettera digitalt med annonspaketet LärarnasWebb. Digital annonsering även möjlig på lektionsbanken.se samt i nyhetsbrev.

Hämta annonsprislista 2019 här.

Ladda ner Lärarsyftet 2019.

NummerUtkommerBokning senastMaterial senast
125/12/14/1
215/315/222/2
317/518/426/4
430/85/89/8
511/1016/920/9
629/114/118/11
Uppslag
390 x 242 mm
Utfallande: 420 x 270 mm + 3 mm skärsmån runt om
1/1-sida
182 x 242 mm
Utfallande:
210 x 270 mm + 3 mm skärsmån
1/2-sida
182 x 118 mm
1/2-sida
88 x 242 mm
33 300:-19 500:-11 900:-11 900:-
2/3-sida
135 x 242 mm
1/3-sida
42,5 x 242 mm
135 x 118 mm
182x77 mm
1/4-sida
88 x 118 mm
15 600:-9 800:-8 700:-

 

Övriga priser

Omslag 2, Omslag 3 samt sidan 4    21 500:-

Omslag 4    23 600:-
182 x 222 mm Utfallande: 210 x 242 mm + 3 mm skärsmån på sidorna samt i underkant.

1–25 g (hela upplagan) 1:80 kr/st

25,1-50 g (hela upplagan) 2:10 kr/st

Minsta format: A6, 105 x 148 mm Största och/eller falsat format: 205 x 265 mm

Bilagan levereras senast 10 dagar före utgivningsdagen till Lenanders grafiska AB, Amerikavägen 6 B, 390 04 Kalmar. Tel 0480-444805. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

 

Annonsmaterial

Materialadress:
chefochledarskap@conmedia.se

Tekniska uppgifter:

Tidningsformat: 210×270 mm
Satsyta: 182×242 mm
Utfallande format: 210×270 mm + 3 mm skärsmån runt om
Raster: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Rulloffset
Tryckfärger: CMYK Europaskalan

Villkor

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsinförande ansvaras ej.